Občinski podrobni prostorski načrt | OPPN Južna vojašnica - 1. del

299
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
2020, 2021, 2022, 2023
Krajevna skupnost Vipava
V teku