Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Južna vojašnica - 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU)

11. 5. 2022 Občinska uprava 194
11.05.2022
Javna naznanila in razgrnitve
07.06.2022 do 15:00
3503-12/2020
Vida Babič
05/3643410