Občinska volilna komisija (mandatno obdobje 2021-2025)

Člani (mandatno obdobje 2021 - 2025)
  • predsednik, Marjan Stopar
  • namestnica predsednika, Helena Kobal
  • član, Aleš Kete
  • namestnica člana, Bojana Lavrenčič
  • član, Borut Mislej
  • namestnik člana, Martin Malik
  • član, Marjan Prelc
  • namestnica člana, Zora Stegovec Vidmar