Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (Pobuda za spremembo namenske rabe prostora)

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov