Gradivo za pridobitev mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN JUŽNA VOJAŠNICA - 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU), ID akta 2004

6. 2. 2023 Občinska uprava 89
06.02.2023
Objave in pozivi
3503-12/2020
Luka Lango
A - Tekstualni del
Klikni tukaj za prikaz prilog
B- Predlog odloka OPPN
Klikni tukaj za prikaz prilog
C - Grafični del
Klikni tukaj za prikaz prilog
D - Izvleček iz OPN
Klikni tukaj za prikaz prilog
E - Geodetski načrt
Klikni tukaj za prikaz prilog
F - Strokovne podlage
Klikni tukaj za prikaz prilog
G - Priloge OPPN
Klikni tukaj za prikaz prilog
H - Izjava
Klikni tukaj za prikaz prilog