Gradivo za pridobitev 1. mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta -OPPN JUŽNA VOJAŠNICA - 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU), ID akta 2004

27. 9. 2021 59
27.09.2021
Javni razpisi in javni natečaji, Javna naznanila in razgrnitve, Javna naznanila in razgrnitve, Javna naznanila in razgrnitve, Objave in pozivi, Objave in pozivi, Objave in pozivi
27.09.2021 do 00:00
3503-12/2020-10