Ureditev trga ljubezni v Vrhpolju

71
Infrastruktura
Krajevna skupnost Vrhpolje
V načrtu