Krajevna skupnost Vrhpolje

ks.vrhpolje@vipava.si
Vrhpolje 47, 5271 Vipava
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Janko Rovan
  • Podpredsednica, Branka Tomažič
  • Gregor Raspor
  • Matej Božič
  • Marko Žgavc
  • Elena Samec
  • Rudolf Čoha