Pločnik med naseljema Budanje – Log in Duplje

32
Infrastruktura
Krajevna skupnost Vrhpolje
V načrtu