Ureditev osrednjega dela vasi ob cerkvi v Vrhpolju

42
Promet, Infrastruktura
Krajevna skupnost Vrhpolje
V načrtu
Vrhpolje, 5271 Vipava