Občinski podrobni prostorski načrt | OPPN Podraga

53
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
2023, 2024
Krajevna skupnost Podraga
V teku
Podraga