POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA EVIDENČNO NAROČILO ZA OPREMO IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA V OKVIRU AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVITEV »MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČE VIPAVA – 1. FAZA«

7. 3. 2023 Občinska uprava 144
07.03.2023
Javna naročila
16.03.2023 do 13:00
023-1/2023
07.03.2023
Luka Lango
05/3643423
20.03.2023 ob 12:00