Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

19. 10. 2020 32