Sklep o podrobnejši opredelitvi lokacij v občini Vipava na katerih je prepovedano zbiranje ljudi

1. 4. 2020 25