Javni razpis za sofinanciranje zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava v letu 2024

12. 2. 2024 Občinska uprava 274