NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE PARC. ŠT. 1454/21 K.O. SLAP

17. 11. 2023 79
17.11.2023
Namere, odločbe, pobude
08.12.2023 do 23:59
478-57-2022-7
16.11.2023
Jure Dolinar
053643426