JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine v k.o. 1297 Mostec

14. 11. 2023 428
14.11.2023
Javno zbiranje ponudb
06.12.2023 do 10:00
478-30/2019-6
14.11.2023
Martin Čibej