Obvestilo o začetku zbiranja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila

13. 11. 2023 108