Obvestilo o začetku zbiranja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo

12. 10. 2023 258