Obnova igrišča v Ložah pri stari šoli

66
Infrastruktura
2022
Krajevna skupnost Lože
V teku