Rekonstrukcija objekta Glavni trg 1 v Vipavi

71
Lokalna samouprava
V teku
Glavni trg 1, 5271 Vipava
Avgust 2020
Avgust 2023