Rekonstrukcija objekta Glavni trg 1 v Vipavi

409
Lokalna samouprava
2020, 2021, 2022, 2023
V teku
Glavni trg 1, 5271 Vipava
Avgust 2020
Avgust 2023