Ureditev elektrifikacije kapelic na Gradišču pri Vipavi

20
Infrastruktura, Kultura, Turizem
Krajevna skupnost Gradišče pri Vipavi
V načrtu