Rekonstrukcija objekta Zdravljica Podnanosu

24
Infrastruktura, Kultura, Turizem
Krajevna skupnost Podnanos
V načrtu