Rekonstrukcija objekta Zdravljica Podnanosu

88
Infrastruktura, Kultura, Turizem
Krajevna skupnost Podnanos
V načrtu