Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Vipava v letu 2002

4. 12. 2002 25