Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v občini Vipava

20. 12. 2007 35