Občinski prostorski načrt občine Vipava - Dopolnjen osnutek OPN - Stališče do pripomb in predlogov javnosti

17. 8. 2011 66