Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava

20. 2. 2014 31