Priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

8. 12. 2008 49