Obvestilo - oddaja pobud za spremembo namenske rabe prostora možna še do vključno 5.11.2021

5. 10. 2021 42