JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin parc. št. 1715/48 in 1715/49 v k.o. 2401 Vipava

5. 8. 2021 41