Sklep o prenehanju Sklepa o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa - prepoved kurjenja na prostem

10. 3. 2021 67