Sklep o prenehanju Sklepa o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa - zaprtje javnih prostorov

17. 2. 2021 64