Sklep o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa - prepoved kurjenja na prostem

22. 10. 2020 79