Sklep o preklicu Sklepa o podrobnejši opredelitvi lokacij v Občini Vipava na katerih je prepovedano zbiranje ljudi

30. 4. 2020 60