Sklep o podrobnejši opredelitvi lokacij na katerih je prepovedano zbiranje ljudi

20. 3. 2020 74