Začasna prepoved delovanja šolam za voznike in podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj

17. 3. 2020 75