Nadaljevanje gradnje kanalizacije in začetek z gradnjo kanalizacije Slap 2. faza

13. 9. 2018 45