Znotraj Zdravstvenega doma Ajdovščina začel delovati Integriran Center za krepitev zdravja (CKZ)

8. 8. 2018 23