Namera o menjavi zemljišč parc. št. 489/5 in 497/12 za 1454/16 vse k.o. 2400 Slap

4. 7. 2018 20