Investicija Občine Vipava v vodovodno omrežje naselja Vrhpolje; gradnja vodovoda Vrhpolje z vodohrani - navezava na Budanje

23. 1. 2018 45