Obvestilo - Sklep o pričetku postopka nastavitve zemljiškega katastra

28. 11. 2016 38