Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava

19. 8. 2016 30