Pomembnejši podatki in kazalniki o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2015 v občini Vipava

9. 5. 2016 27