Objavljen je javni razpis za priznanja in diplome inovacijam v Goriški regiji za leto 2016

15. 2. 2016 29