Dodaten poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici

12. 11. 2015 29