Sklep o ukrepih ob izrednih razmerah - napovedi orkanske burje s sneženjem med 5.2.2015 in 7.2.2015

5. 2. 2015 31