Izdajanje računov s strani fizičnih oseb, ki prodajajo končnemu potrošniku lastne kmetijske pridelke in les

1. 10. 2013 17