Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o ZPDZC-1, referendum o ZVDAGA-A ter referendum o ZPIZ-2

11. 5. 2011 34