Namere Stanovanjskega sklada RS o oddaji stvarnega premoženja

11. 2. 2011 41