Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o RTV Slovenija

15. 11. 2010 33